Tuyên truyền sách của thư viện trường THCS Bàu Năng

Nhằm giúp học sinh có cơ hội tiếp xúc với những quyển sách có nội dung hay, bổ ích cho việc tập và sinh hoạt hàng ngày.

Ảnh do thư viện cung cấp

Ảnh do thư viện cung cấp